Welcome LD Books!

MHD4 Natak Evam Anye Gdhye Vidhayen (IGNOU Help book for MHD-4 in Hindi Medium)

More Views

MHD4 Natak Evam Anye Gdhye Vidhayen (IGNOU Help book for MHD-4 in Hindi Medium)

Regular Price: ₹300.00

Special Price ₹210.00

Availability: In stock

“SOLVED ASSIGNMENT Available @49/- WhatsApp-8598919086”


Book                        :         MHD - 4 Natak Evam Anye Gdhye Vidhayen


Author                      :         Dr. Anil Kumar


ISBN                        :         978-93-81690-50-5


Binding                   :         Paperback


Publisher                 :         Gullybaba Publishing House Pvt. Ltd


Number of Pages     :       369


Language                 :         Hindi


Edition                     :         2019

Description

Details

MHD - 4 Natak aur Anya Gadh Vidhae

Chapter - 1 Hindi Natak aur rangmanch

Unit - 1 Bharatendu ki natakiye aur 'Andher nagri '
Unit - 2 Samajik yarthyath main pariprashya main 'Andher nagri '
Unit - 3 'Andher nagri ' ka natakiye shilp
Unit - 4 Jayshankar parsad ki natakiye drishti aur 'Skandgupt'
Unit - 5 'Skandgupt' main itihas dirshti aur rastiye chetna
Unit - 6 'Skandgupt' ki rangmanchye sambhavnaye

Chapter - 2 Hindi Natak aur rangmanch

Unit - 7 Mohan rakesh ki natakiye drishti
Unit - 8 Samajik yartarth ke paripakshiae main adhe adhure
Unit - 9 'Adhe adhure' ka natakiye shilp
Unit - 10 'Andha yug' mithkiye akhyan ka pun srijan
Unit - 11 ' Andhayug ' main charitr srishti
Unit - 12 ' Andhayug ' ka natakiye shilp

Chapter - 3 Ankaki aur Nukad Natak

Unit - 13 Ankaki natak: Tanbe ke kirid
Unit - 14 Nukard natak : Aurat

Chapter - 4 Gadh sahitiye ki anya vidhaye

Unit - 15 Nibandh: dokha
Unit - 16 Nibandh: Lobh aur preeti
Unit - 17 Nibandh: Kutuj
Unit - 18 Nibnadh sanskiriti aur jatiyeyata
Unit - 19 Nibnadh: tesare darje ka shardhaye

Chapter - 5 Gadh sahitiye ki Anya vidhae

Unit - 20 Rekha charitr : Thakuri baba
Unit - 21 Samran: Vasant ka agrdut
Units - 22 Jevani: Kalam ka siphai
Units - 23 Atamkatha: Kya bhulu kya yaad karu

Chapter - 6 Gadh Sahitya ki Anya vidhyae

Unit - 24 Yatra vitatant: Kinner desh ki aur
Unit - 25 Repotarj: Admay jeevan
Unit - 26 Sashatkar : akteveo pause

Parshan Patar

June 2006 (Hal Sahit)
December 2006 (Hal Sahit)
June 2007 (Hal Sahit)
December 2007 (Hal Sahit)
June 2008 (Hal Sahit)
December 2008 (Hal Sahit)
June 2009 (Hal Sahit)
December 2009 (Hal Sahit)
June 2010 (Hal Sahit)
December 2010
June 2011 (Hal Sahit)
December 2011
June 2012 (Hal Sahit)
December 2012
June 2013 
December 2013
June 2014 
December 2014
June 2015 
December 2015
June 2016 (Hal Sahit)
December 2016
June 2017 (Hal Sahit)
December 2017
June 2018 (Hal Sahit)
December 2018
June 2019 (Hal Sahit)

Additional Information

Additional Information

Disable COD_Option No
Reviews

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.